Osobní stránky Martina Jakubíka

Trubači

Charakteristika:

Fanfárový žesťový kvintet působí za účelem slavnostního doprovodu při různých příležitostech (městské slavnosti, svěcení praporů, hradní a zámecké slavnosti, slavnostní mše, festivaly,koncerty, vernisáže, svatby, rauty apod.)

Členové:

Trumpeta I –Jan Jakubík

Trumpeta II- František Mizera

Horna – Bohumila Mizerová

Pozoun – Jan Blinka

Tuba – Jiří Blinka

Tympani – Jaromír Sokol, Jiří Bučánek

Dirigent – Martin Jakubík

Repertoár:

Gotické, renesanční, barokní a novodobé fanfáry

Věžní hudba – fanfáry – koledy vánoční

Hradní – zámecká hudba

Koncerty – dle aktuální nabídky

Církevní a chrámové písně – Hymny

Hudba v lidovém tónu – s harmonikou (akordeon)

Koncertní program: „Barokní trubači“

J.I.Linek – Korunovační fanfáry

G.P.Telemann – Suita

P.J.Vejvanovský – Sonata vespertina

A. Corelli – Grave

M.A.Charpentier – Tedeum (Prelude)