Osobní stránky Martina Jakubíka

Chorus collegium Odry

Charakteristika:

Tento smíšený pětatřicetičlenný sbor a patnáctičlenný orchestr, patřící chrámu sv.Bartoloměje v Odrách, účinkuje jak při liturgii tak i koncertně. V roce 1970 nastoupil službu a úlohu varhaníka, dirigenta Jan Jakubík.Od roku 1993 se stává předsedou chrámového sdružení CHORUS. V roce 1995 přebírá post dirigenta jeho syn Martin Jakubík. V poslední době má sbor nastudována díla Mozarta, Bacha, Ryby, Linky, Grubra, Škroupa, Altbrechtsbergera aj., se kterými účinkuje nejen na území České republiky, ale i v zahraničí.

Více na oficialních stránkách www.chorus-sbor.wz.cz

Repertoár:

J. J. Ryba

Česká mše vánoční „Hej mistře“

Česká mše půlnoční

Šestero chvalozpěvů k slavnosti narození páně

F. X. Brixi – Missa Pastoralis

J.I. Linek – Missa Ex D

E. Pascha – Slovenská vánočná omša

.Křička – Valašská mše jitřní a další koledy, pastorely, mše

Š. Brixi – Magnifikat

J. S. Bach Kantáta BWV 140 „Wachet Auf“

J. G. Albrechtsberger – Tedeum

M-A. Charpentier – Tedeum

W. A. Mozart

Requiem k.v. 626

Korunovační mše

Ave Verum

Laudate dominum

Exultate Iubilate

G.F.Handel – Aleluja (Oratorium Mesiáš)

Hnilička – Missa Jazz

A další mše, offertoria, skladby a capella