Osobní stránky Martina Jakubíka
Nabídka koncertů

2012
Martin Jakubík uvádí koncertní Velikonoční program.(pdf)


Nový koncertní program určený pro různé slavnostní příležitosti, například pro blížící se velikonoční svátky. Předností souboru je přenosný varhanní pozitiv což umožňuje interpretaci varhanní hudby i v prostorách,
kde varhany nikdy nezazněly.

V programu zazní skladby slavných barokních mistrů např. Bacha, Händla, Mozarta, Corelliho, Vejvanovského, Scheidta a dalších.

Soubor vystoupí v obsazení:

Soprán- Anna Sokolová

Trubači- Jan Jakubík, František Mizera

Fagot- Michal Gemrot

Varhanní pozitiv- Martin Jakubík